Visie

Ieder kind is uniek! En mag er zijn zoals het is!

Ik vind het belangrijk dat elk kind ook geaccepteerd wordt zoals het is.

Daarnaast is heel belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Uw kind krijgt hier de ruimte en wordt op een positieve manier gestimuleerd.
Met positief stimuleren bedoel ik, het benoemen van gewenst gedrag en belonen in de vorm van complimentjes, dikke duimen uitdelen, een high five e.d.

Het met liefde, geduld en respect met elkaar omgaan, eerlijk durven en kunnen zijn tegen elkaar, op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen, zijn voor mij belangrijke waarden. Waarden die ik kinderen ook graag mee wil geven.
Verder is ieder kind een klein mens en moet net als een volwassen persoon serieus genomen worden!
Nog een belangrijk uitgangspunt is structuur! Door de vaste en zorgvuldige indeling van de dag bij gastouderopvang “De Poldermuisjes” weet uw kind waar het aan toe is. Op vaste tijden worden bepaalde activiteiten gedaan. Dit maakt de overgang van huis naar opvang en omgekeerd kleiner. Wilt u meer weten over de dagindeling en activiteiten, u kunt altijd kennis komen maken en de sfeer komen proeven bij de Poldermuisjes
Ik hecht veel waarde aan een goed contact en communicatie met ouders. Communicatie is belangrijk omdat ik zo een completer beeld krijg van uw kind en hierdoor beter kan aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling, de behoeften en welbevinden.
Een onderdeel hiervan is een logboek, in de vorm van een schriftje. Hierin wordt elke dag een stukje geschreven over uw kind.
(wat hebben we vandaag gegeten en gedronken, slaaptijden, wat heeft uw kind meegemaakt)